[1]
Marçal Machado, T., Araújo Dantas, C., Medeiros Prohmann, C., Barcelos e Silva, L., Ferreira Montes, L., Figueiredo Gatti, R. and de Oliveira Pozetti, E.M. 2017. Childhood Sporotrichosis Mimicking Leishmaniasis: Favourable Outcome with Potassium Iodide. Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology. 75, 2 (Jul. 2017), 183-185. DOI:https://doi.org/10.29021/spdv.75.2.775.