MARÇAL MACHADO, T.; ARAÚJO DANTAS, C.; MEDEIROS PROHMANN, C.; BARCELOS E SILVA, L.; FERREIRA MONTES, L.; FIGUEIREDO GATTI, R.; DE OLIVEIRA POZETTI, E. M. Childhood Sporotrichosis Mimicking Leishmaniasis: Favourable Outcome with Potassium Iodide. Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology, v. 75, n. 2, p. 183-185, 20 Jul. 2017.