Scardazzi Silva Ragni, Eduardo, Marcel Arakaki Asato, Estela Mari Sandini, Lucas Basmage Pinheiro Machado, and Sylka Rebelato Toppan. 2021. “Pigmented Epithelioid Melanocytoma: Case Report”. Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology 79 (1), 67-69. https://doi.org/10.29021/spdv.79.1.1269.