Marçal Machado, Thalita, Camila Araújo Dantas, Caroline Medeiros Prohmann, Lorena Barcelos e Silva, Lorena Ferreira Montes, Rafael Figueiredo Gatti, and Eurides Maria de Oliveira Pozetti. 2017. “Childhood Sporotrichosis Mimicking Leishmaniasis: Favourable Outcome With Potassium Iodide”. Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology 75 (2), 183-85. https://doi.org/10.29021/spdv.75.2.775.