Marçal Machado, T., Araújo Dantas, C., Medeiros Prohmann, C., Barcelos e Silva, L., Ferreira Montes, L., Figueiredo Gatti, R. and de Oliveira Pozetti, E. M. (2017) “Childhood Sporotrichosis Mimicking Leishmaniasis: Favourable Outcome with Potassium Iodide”, Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology, 75(2), pp. 183-185. doi: 10.29021/spdv.75.2.775.