Marçal Machado, Thalita, Camila Araújo Dantas, Caroline Medeiros Prohmann, Lorena Barcelos e Silva, Lorena Ferreira Montes, Rafael Figueiredo Gatti, and Eurides Maria de Oliveira Pozetti. “Childhood Sporotrichosis Mimicking Leishmaniasis: Favourable Outcome With Potassium Iodide”. Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology 75, no. 2 (July 20, 2017): 183-185. Accessed August 15, 2022. https://revista.spdv.com.pt/index.php/spdv/article/view/775.